1. Organizatorem gry jest SILVERSPICE Andrzej Górecki, ul. Kolumba 4, 70-035, Szczecin
 2. Osoby dokonujące rezerwacji i korzystające z usług miniESCAPE oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptują.
 3. Aby wziąć udział w grze należy dokonać rezerwacji dogodnego terminu przez stronę internetową www.miniescape.info podając niezbędne dane.
 4. Każda rezerwacja jest potwierdzona wiadomością e-mail.
 5. W celu odwołania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
 6. Pracownicy miniESCAPE mogą kontaktować się z osobą dokonującą rezerwacji w celu jej potwierdzenia. W przypadku niemożliwości kontaktu telefonicznego i lub mailowego rezerwacja może zostać anulowana.
 7. Potwierdzeniem rezerwacji jest zaliczka, na której wpłatę zamawiający ma 2 dni od terminu dokonania rezerwacji.
 8. Ceny wyliczone przez kalkulator rezerwacyjny są cenami poglądowymi i ulegają zmenijszeniu po ustaleniu szczegółów wyjazdu.
 9. W przypadku rezygnacji z zamówienia przed podpisaniem umowy zaliczka jest zwracana, jeżeli rezygnacja nastąpiła przynajmniej tydzień przed datą wydarzenia.
 10. Osoby poniżej 14 roku życia mogą brać udział w grze tylko i wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna.
 11. W grze nie mogą brać udziału osoby, których stan (na skutek spozycia alkoholu lub środków odurzających) pracownicy miniESCAPE uznają za niedopuszczalny.
 12. Wyklucza się udział w grze osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku na zdrowiu, w szczególności:
  1. Cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku
  2. Cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.
 13. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i kręcenia filmów bez zgody pracowników.
 14. Każdy pokój wyposażony jest w awaryjny klucz wyjścia, którego użycie pozwala przerwać grę w dowolnym momencie.
 15. Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć pracownikom miniESCAPE na miejscu imprezy dostęp do zasilania 230V.
 16. Uczestnicy biorący udział w grze ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia powstałe na skutek wandalizmu i nieprawidłowego używania wyposażenia pokoi.
 17. Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w czasie gry.
 18. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi uczestnik
 19. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Obsługa nie pobiera żadnych opłat od uczestników gry podczas imprezy.